Disclaimer en privacy

Optilens BV (Kamer van Koophandel 33177534), hierna te noemen Optilens BV, verleent u hierbij toegang tot www.optilens.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Optilens BV en derden zijn aangeleverd. Optilens BV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op www.optilens.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Optilens BV.

Privacy op persoonsgegevens

Optilens respecteert in al haar activiteiten de privacy op persoonsgegevens voor zover van toepassing. Het beschermen van de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens van klanten en haar personeel worden hiermee gegarandeerd.
Optilens volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informative voor zover van toepassing.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.optilens.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Optilens BV.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.optilens.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Optilens BV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Optilens BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies

Optilens.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics.